Avertizarea de integritate, în atenția reprezentanților sistemului judiciar

Avertizarea de integritate, în atenția reprezentanților sistemului judiciar

Avertizarea de integritate a beneficiat vineri, 16 octombrie, de atenția a 8 profesioniști din sfera justiției care au participat la un workshop online organizat de CJI în cadrul proiectului Expanding Anonymous Tipping (EAT). Grupul a fost format din judecători din cadrul unor instanțe din București și Cluj și din avocați.


Ce norme naționale reglementează în prezent statutul avertizorilor de integritate în interes public, care sunt principalele modificări aduse de Directiva UE privind protecția avertizorilor, cu ce provocări vine aceasta pentru instituțiile din sectorul public și, cu titlu de noutate, pentru companiile din sectorul public, sunt câteva dintre subiectele atinse în cadrul evenimentului.

Judecătorii și avocații participanți la workshop au aflat totodată despre instrumentul digital GlobaLeaks – software dedicat avertizării de integritate sigure, proiectat cu scopul de a pune avertizorii la adăpost de posibile represalii suferite ca urmare a formulării unei sesizări în interes public. Platforma GlobaLeaks vine ca răspuns și este o posibilă soluție pentru una dintre principalele exigențe ale noii directive UE (aflată în proces de transpunere), cea de constituire a unor mecanisme interne și externe sigure dedicate avertizorilor de integritate, de către Instituțiile din sectorul public și companiile private care au mai mult de 50 de angajați.

Am configurat împreună o platformă GlobaLeaks și am utilizat-o atât din perspectiva administratorului, cât și din cea a avertizorului de integritate. Participanții au observat cât de prietenos cu utilizatorul este acest serviciu digital și le-au fost puse în vedere aspectele de securitate și garanțiile pe care le oferă platforma, astfel încât informațiile înregistrate și identitatea avertizorilor să nu fie puse în pericol.


Ultima parte a evenimentului a lăsat loc dezbaterilor libere pe marginea subiectului avertizării de integritate în lumina actualelor dispoziții legislative în vigoare în România și mai ales, a noilor dispoziții din Directiva UE privin protecția avertizorilor. Participanții au făcut exerciții de imaginație legate de implementarea practică a noilor dispoziții în cazurile lor concrete și le-au împărtășit grupului. Astfel, la nivel de grup am ajuns la concluzia importanței pe care o vor avea campaniile interne de conștientizare și informare în legătură cu mecanismele de avertizare puse la dispoziție, rolul acestora, din fiecare instituție sau companie. De asemenea, pentru ca un astfel de instrument să funcționeze, opinia generală a fost că este necesar ca de la nivelul management-ului să fie promovată încrederea în utilizarea acestuia, înlăturarea fricii de represalii și oferirea de consiliere în rândul angajaților pentru protecția împotriva represaliilor. La fel de important va fi și nivelul de transparență al instituției sau al companiei în procesul de gestionare a unei sesizări, oferirea de feedback către avertizor și posibilitatea acestuia din urmă să monitorizeze evoluția instrumentării sesizării sale.